500 872 370 [email protected]

Jak dobrać moc PV

Fotowoltaika i związany z nią uzysk energii elektrycznej produkowanej przez instalacje PV należy dobrać odpowiednio pod swoje potrzeby. Ma to zasadnicze znaczenie dla opłacalności inwestycji, a co za tym idzie, Twoich oszczędności. Jak więc właściwie obliczyć moc instalacji dla swoich potrzeb? Czy to zadanie jest trudne?

System opustów i roczne zużycie

Ustawa mówiąca o prawie prosumentów i procesie opustu zakłada pobór z sieci do 80% energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Ma to istotne znaczenie przy ustaleniu mocy instalacji PV. Kolejnym krokiem jest uzyskanie informacji o rocznym zużyciu energii elektrycznej. Można ją otrzymać, sumując zużycie z rachunków za prąd za ostatni rok. Spowoduje to uzyskanie wymaganej mocy dla paneli fotowoltaicznych. 

Instalacja o mocy do 10kWp

Osoby decydujące się na montaż PV do 10kWp, mogą skorzystać ze wskaźnika opustu 0,8. Oznacza to, że będą mogły pobrać 80% energii elektrycznej, którą wyprodukowały i przekazały do sieci. W założeniu, że taka instalacja trafi do Ciebie, możesz przyjąć za każde zużyte 100 kWh energii, 125kWp mocy instalacji PV. Jeśli sumujesz wydatki za prąd, przyjmij za każdą wydaną złotówkę 27,5Wp mocy instalacji PV. 

Instalacje powyżej 10kWp

Inaczej ma się rzecz w przypadku, gdy jest większa instalacja fotowoltaiczna. Dla takich z przedziału 10kWp – 40kWp, przyjmuje się za każde zużyte 100kWh, 141kWp mocy instalacji. Natomiast za każdą złotówkę, 30Wp mocy paneli PV. Należy pamiętać o tych zasadniczych kwestiach.

Odpowiednia moc kluczem do powodzenia inwestycji

Niezawodność i stosunkowo szybki okres zwrotu instalacji to korzyści, których doświadcza każdy użytkownik zielonej energii. Kluczowym wskaźnikiem jest jednak moc takich paneli. Jak dobrać moc PV? Obliczenie rocznego zużycia lub kosztów zużytego prądu i uwzględnienie systemu opustów daje możliwość właściwego doboru instalacji fotowoltaicznej. Jej montaż powierz specjalistom w tej dziedzinie. 

5/5 - (3 votes)