501 381 500 biuro@sunking.pl

Temat fotowoltaiki pojawia się zawsze przy okazji dyskusji na temat ekologii oraz konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii. Projekt oraz montaż mikroinstalacji jest poważną i kosztowną inwestycją. Wiąże się nie tylko ze złożonymi kwestiami formalnymi, ale również trudnościami technicznymi. Właściciel mikroelektrowni podłączonej do ogólnej sieci elektroenergetycznej staje się prosumentem. Na poziom oszczędności zgromadzonych przez niego w ciągu kolejnych kilkunastu lat wpływa wiele różnych czynników.

Fotowoltaika – odrobina teorii

Parametr, na który użytkownicy paneli fotowoltaicznych zwracają szczególną uwagę, to roczna efektywność pozyskiwania energii elektrycznej. Wpływa na nią nominalna moc ogniw oraz ich powierzchnia. Przyjmuje się, że kształtuje się na poziomie 1000 KWh. 

Na roczną efektywność pozyskiwania energii wpływają takie czynniki jak:

  • lokalizacja paneli fotowoltaicznych,
  • zacienienie paneli fotowoltaicznych,
  • liczba dni słonecznych w ciągu roku,
  • stan techniczny ogniw: poziom przezroczystości, zanieczyszczenia, zbyt wysoka temperatura.

Należy pamiętać, że każdy rok funkcjonowania paneli słonecznych wiąże się ze spadkiem pozyskiwania energii na poziomie od 0,5 do nawet 2%. Tempo spadku zależy od rodzaju oraz jakości samych ogniw. Ich struktura ulega bowiem procesowi starzenia, a to z kolei przyczynia się do obniżenia efektywności wytwarzania prądu. 

Inwerter, czyli falownik zamienia prąd stały pozyskiwany z ogniw na prąd zmienny. Cechuje się on takimi parametrami, które umożliwiają włączenie instalacji do ogólnokrajowej elektroenergetycznej sieci.

Kiedy instalacja fotowoltaiczna zapewnia oszczędności?

Oszczędności dzięki zastosowaniu fotowoltaiiki

Dokładnie określenie poziomu oszczędności, jakie odnotuje użytkownik instalacji fotowoltaicznej, nie jest możliwe. Podaje się wyłącznie wartości szacunkowe, obliczone na podstawie standardowych założeń. Rzeczywiste efekty zależą od parametrów funkcjonalnych oraz technicznych, dlatego mogą odbiegać od początkowych ustaleń.

Najważniejsze jest, aby dokładnie określić, ile energii elektrycznej potrzebuje użytkownik instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku. Na podstawie podanych wartości dopasowana zostanie jej moc. Dzięki temu łatwiej będzie wyliczyć koszty ponoszone przez prosumenta. Przyjmuje się, że zwrot nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem paneli fotowoltaicznych nastąpi po ok. 6 latach.