500 872 370 [email protected]

Zasady rozliczenia energii i prawo

Dzięki ustawie obowiązującej od 1 lipca 2016 roku, dla osób korzystających z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp, istnieje zastosowanie prawa o prosumentach. Polega ono na bezgotówkowym rozliczeniu wyprodukowanej i pobranej z sieci energetycznej energii. Kim jest prosument? Co to jest opust? Jakie formalności należy podjąć? Czy takie wyjście się opłaca?

Prawo prosumenta i proces opustu

Status prosumenta jest zarezerwowany dla osób fizycznych, rolników, związków wyznaniowych czy samorządów. Przy czym koniecznie należy posiadać instalację PV o mocy nieprzekraczającej 50kWp. Prosument poza poborem prądu z sieci, jest również jej producentem. Osoba taka od początku działania instalacji PV produkuje i oddaje do zakładu energetycznego energię. Po roku od jej działania nabywa możliwości do odbioru maksymalnie 80% prądu, który wyprodukował i przekazał do dystrybucji. Nie musi więc za niego płacić. Ten właśnie proces nazywa się upustem. 

Dokumentacja i rozliczenie

Aby mieć możliwość korzystania z praw prosumenckich, należy przedstawić odpowiednie dokumenty związane z montażem instalacji PV do lokalnego zakładu energetycznego. Można je uzyskać od podmiotu montującego instalację.  Następuje wtedy uaktualnienie obowiązującej nas umowy z dystrybutorem prądu. Korzystanie ze zniżek rozliczane jest w cyklu rocznym. Zakład energetyczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji związanej z poborem prądu i jego dystrybucją. Po tym okresie następuje podsumowanie tych wartości. 

Czy warto skorzystać

Najbardziej opłacalne jest dobranie instalacji PV maksymalnie zbliżonej do zużycia energii elektrycznej. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających z dystrybucji prądu. Poza tym proces przyłączenia instalacji i licznika nie wymaga pokrywania opłat. Koszt jest po stronie zakładu energetycznego. Nie pobiera on dodatkowych opłat również za dystrybucję prądu wyprodukowanego czy rozliczanie się na zasadzie upustu. Zasady rozliczenia energii i prawo, które obowiązuje prosumenta, są jasno przedstawione, fotowoltaika to łatwe rozwiązanie. 

5/5 - (2 votes)