500 872 370 [email protected]

słownik pojęć

Aby przygotować się do montażu instalacji PV, należy wiedzieć ja najwięcej na temat jej budowy, pracy i zysków. Oto praktyczny słownik pojęć na temat takich właśnie modułów. 

 

Fotowoltaika i zjawisko fotowoltaiczne – inaczej efekt fotowoltaiczny. Proces, podczas którego promieniowanie słoneczne konwertowane jest za pomocą półprzewodnika p-n na prąd elektryczny. Narzędziem konwersji jest ogniwo fotowoltaiczne. 

Ogniwo fotowoltaiczne – Pojedynczy panel słoneczny, w którym zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. Ma niewielką moc, której zakres sięga 2W. Wchodzi w skład każdego modułu fotowoltaicznego. 

Moduł fotowoltaiczny – inaczej panel, zbudowany jest z pojedynczych ogniw, połączony szeregowo z innymi modułami. W przypadku paneli MWT pojedynczy moduł jest również jednym ogniwem. 

Falownik – urządzenie mające na celu przetworzenie prądu stałego na prąd zmienny o parametrach zgodnych z urządzeniami domowymi. Występuje w odmianie transformatorowej, beztransformatorowej i hybrydowej. Jest koniecznym elementem działania instalacji PV. 

Natężenie promieniowania słonecznego – jest to suma mocy promieniowania słonecznego wyrażona w jednostce W/m2. 

Sprawność instalacji PV – jest to stosunek promieniowania słonecznego do możliwości produkcyjnej modułów fotowoltaicznych. Zmienia się wraz z nasłonecznieniem, czasem pracy instalacji i doborem odpowiednich komponentów.

5/5 - (5 votes)