500 872 370 [email protected]

Program Mój Prąd 4.0

Sukces programu Mój Prąd sprawił, że wdrażane są jego kolejne wersje. Obecnie istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu Mój Prąd 4.0, który wystartował w kwietniu tego roku. Jakie warunki musi spełnić inwestor wnioskujący o dofinansowanie do fotowoltaiki? Jakie kwoty można uzyskać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Mój Prąd 4.0 – założenia

Program Mój Prąd 4.0 wystartował 15 kwietnia tego roku, a wnioski teoretycznie można składać aż do 22 grudnia. Teoretycznie, ponieważ pula jest ograniczona, a co za tym idzie nabór wniosków o dofinansowanie może zostać zakończony przed czasem. Jakie są założenia programu? Otóż, najnowsza edycja przewiduje możliwość o wnioskowania nie tylko o dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej, ale również montaż urządzeń służących do magazynowania energii lub ciepła, czy systemów zarządzania wytworzoną energią. W tym miejscu warto podkreślić, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wytwarzające energię na potrzeby własne, które decydują się na zakup i montaż nowej instalacji o mocy od 2 do 10 kw. Poza tym z dofinansowania na dodatkowe urządzenia mogą skorzystać również osoby, które otrzymały dotację w poprzednich edycjach programu. Należy jednak zaznaczyć, że program Mój Prąd 4.0 jest dedykowany dla osób, które będą rozliczały się na nowych zasadach net-billingu, a także dla prosumentów, którzy zdecydują się przejść z dotychczasowego systemu upustów na net-billing.

Program Mój Prąd 4.0 – kwoty dofinansowania

Maksymalne kwota dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0 nie może przekraczać 50% całkowitego kosztu instalacji, a wsparcie może zostać przyznane na:

  • zakup, transport oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup, dowóz, a także montaż urządzeń przeznaczonych do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
  • zakup, transport oraz instalację systemów służących do zarządzania wytworzoną energią.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 złotych i jest dostępna dla osób, które nie skorzystały do tej pory z żadnej dotacji na fotowoltaikę. W jej ramach może zostać przyznane:

  • do 4 000 zł – wyłącznie na instalację PV;
  • do 5 000 zł – na instalację PV sprzężoną z innym elementem;
  • do 5 000 zł – na magazyn ciepła;
  • do 7 500 zł – na magazyn energii;
  • do 3 000 zł – na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS). Dotacja na to rozwiązanie jest jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Łącznie dotacja na 1 przedsięwzięcie tak jak już wspomniano nie może przekroczyć 50% kosztów instalacji, a w ujęciu kwotowym 20 500 złotych.

Jak uzyskać dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0?

Warto mieć świadomość, że możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 pojawia się dopiero w momencie zakończenia inwestycji. W związku z tym należy najpierw:

– zakupić instalację fotowoltaiczną – ważne jest to, by faktury były wystawione na osobę, która będzie ubiegała się o dotację (ze względu na ułatwienie procesu przyznania dopłaty) oraz to, by urządzenia nie były starsze niż 2 lata (koniecznie);

– zamontować instalację fotowoltaiczną – montaż może wykonać osoba uprawniona, a od 2019 roku przepisy dopuszczają samodzielny montaż instalacji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;

– dokonać zgłoszenia do operatora energetycznego – wraz z kompletem niezbędnych dokumentów;

– podpisać umowę i dokonać wymiany licznika – licznik musi zostać zmieniony z jednokierunkowego na dwukierunkowy;

– poczekać na przyłączenie instalacji do sieci – spełnienie wszystkich formalności pozwala przyłączyć nową instalację fotowoltaiczną do sieci energetycznej.

Dopiero po przejściu wyżej wymienionych etapów można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0. Warto również pamiętać, że wnioskować można wyłącznie online, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Okres oczekiwania na pieniądze może wynosić od 2-3 do nawet 7 miesięcy, co może być uzależnione od tury zgłoszenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że program Mój Prąd 4.0 to szansa, by zmniejszyć koszty inwestycji w instalację fotowoltaiczną. W efekcie zwiększa się jej rentowność, a realne oszczędności pojawiają się znacznie szybciej.

4.7/5 - (3 votes)