500 872 370 [email protected]

Dotacja z programu Moje Ciepło 2022

Przejście na energię odnawialną to konieczność, która początkowo może być naprawdę kosztowna. Oczywiście w długoterminowej perspektywie jest to oszczędność, jednak należy liczyć się z dużymi wydatkami związanymi z instalacją ekologicznych urządzeń. Wsparciem mogą być różnego rodzaju dofinansowania, czego przykładem może być nowy program Moje Ciepło. Jakie są jego założenia? Ile wynosi kwota dofinansowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Program Moje Ciepło – założenia

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło wystartował 29 kwietnia bieżącego roku i ma być zachętą do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. Konkretnie chodzi o powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, które mają być instalowane w budynkach jednorodzinnych. Budżet programu wynosi 600 mln złotych, a nabór wniosków potrwa aż do 31 grudnia 2022 roku. Warto mieć jednak świadomość, że może zakończyć się wcześniej, co może nastąpić wskutek wyczerpania wspomnianego budżetu. Program jest skierowany do właścicieli nowych budynków, przez które należy rozumieć budynki, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Jasnym powinno być, że wnioskodawcą w programie Moje Ciepło musi być właściciel budynku. Warto również dopilnować, by osoba ta była wskazana jako nabywca na fakturze zakupu pompy ciepła.

Moje Ciepło – wysokość dofinansowania

Warto mieć świadomość, że w ramach programu Moje Ciepło można uzyskać do 3o lub nawet do 45 (w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny) procent kosztów poniesionych w związku z zakupem oraz instalacją pompy ciepła. W ujęciu kwotowym może to być nawet 21 tys. złotych na jedną inwestycję, jednak należy podkreślić, że kwota ta przysługuje jedynie w przypadku dotacji na gruntową pompę ciepła. W przypadku pomp wodnych i powietrznych maksymalna wysokość dotacji wynosi 7 tys. złotych.

Program Moje Ciepło – wymagania wobec budynku

Jak już wspomniano dofinansowanie w ramach Programu Moje Ciepło przysługuje wyłącznie w przypadku nowych budynków. Co więcej, z racji tego, że Moje Ciepło stanowi uzupełnienie do programu Czyste Powietrze warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie przez budynek podwyższonego podwyższonego standardu energetycznego budynku. W obecnym naborze wniosków zapotrzebowanie budynku na energię EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok), a w kolejnych latach współczynnik ten będzie jeszcze niższy i wyniesie 55 63 kWh/(m2 × rok). Jest to znacznie mniej niż dopuszcza obecnie prawo budowlane, ponieważ zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 współczynnik EP nowych domów nie może przekraczać 70 63 kWh/(m2 × rok).

Wymagania odnośnie urządzeń – Pompy Ciepła

Wspomniano już, że dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu oraz instalacji gruntowej, powietrznej lub wodnej pompy ciepła. Warto jednak podkreślić, że montowane urządzenie musi spełniać określone normy, które warunkują przyznanie dotacji. W przypadku gruntowych oraz wodnych pomp ciepła wymagana jest minimalna klasa efektywności energetycznej urządzanie A++ dla temperatury zasilania 55ºC. Pompy powietrzne muszą natomiast charakteryzować się efektywnością energetyczną A+ dla klimatu umiarkowanego. Informacje te są bardzo istotne, w związku z czym należy dokładnie je zweryfikować przed zakupem urządzenia. Znajdują się one w karcie produktu oraz na etykiecie energetycznej, które należy dołączyć do wniosku.

Podsumowując należy stwierdzić, że z programu Moje Ciepło powinno skorzystać wiele osób, które budując nowy dom zdecyduje się na ogrzewanie go pompą ciepła. Wynika to przede wszystkim z dogodnych warunków w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania oraz wysokiego budżetu programu. Z pewnością przyczyni się to do jeszcze większej popularyzacji pomp ciepła, które są źródłem ekologicznego ogrzewania.

4.5/5 - (2 votes)