500 872 370 [email protected]

Montaż instalacji fotowoltaicznej w 2024 wiąże się z kwestiami formalnymi. Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów do zakładu energetycznego jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu. Natomiast po jego zakończeniu właściciel mikroinstalacji powinien zgłosić ją do sieci. 

To nie jedyne kroki, które musi podjąć osoba, zakładająca panele fotowoltaiczne w 2024. Niezwykle ważną kwestią jest również wybór sprawdzonej i profesjonalnej firmy, zajmującej się projektowaniem i montażem instalacji. Cena instalacji fotowoltaicznej nie należy do najniższych, lecz nawet przez dwie kolejne dekady przyczyni się do wyraźnych oszczędności w budżecie domowym.

Formalności związane z zakładaniem instalacji fotowoltaicznej

Wybierając określoną firmę zajmującą się fotowoltaiką w 2024 roku należy sprawdzić, czy instalatorzy posiadają aktualne certyfikaty OZE. Są one wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Dlaczego jest to tak ważne? Prawo do złożenia podpisu na odpowiednich dokumentach oraz dostarczenia ich do zakładu energetycznego posiada bowiem wyłącznie osoba, która dysponuje tego rodzaju potwierdzeniem uprawnień.

Najczęściej domownicy finansują montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z własnej kieszeni. Istnieje jednak możliwość skorzystania z dofinansowania rządowego na ten cel. Wystarczy złożyć podpisaną umowę z firmą instalatorską wraz z projektem instalacji oraz innymi niezbędnymi dokumentami na stronie GOV.pl. Eksperci wyliczą na ich podstawie wysokość należnej dotacji.

Kolejny etap to montaż, który zwykle trwa jeden dzień. Po jego zakończeniu niezbędne jest złożenie do zakładu energetycznego odpowiednich dokumentów w celu zgłoszenia mikroinstalacji do sieci.

Jakie dokumenty złożyć do zakładu energetycznego, zakładając instalację fotowoltaiczną w 2024?

Komplet podpisanych dokumentów należy złożyć do właściwego zakładu energetycznego 30 dni przez planowanym rozpoczęciem zakładania mikroinstalacji. Najczęściej w imieniu klienta zajmuje się tym firma instalatorska. Zakład po mniej więcej dwóch tygodniach przysyła pracownika w celu wymiany licznika energii elektrycznej. Wykorzystuje się model dwukierunkowy, wskazujący ilość energii pobranej oraz oddanej do sieci. Wszelkie koszty wymiany ponosi dystrybutor.

Niezbędne dokumenty do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w 2024 roku obejmują:

  • druk ZM, czyli zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji,
  • kopię umowy z firmą instalatorską,
  • potwierdzenie uprawnień wykonawcy instalacji z Urzędu Dozoru Technicznego,
  • certyfikat Inwertera,
  • deklarację zgodności Falownika,
  • kartę informacyjną Falownika,
  • certyfikat paneli,
  • kartę informacyjną na temat paneli,
  • rysunek ideowy,
  • mapkę.
4.9/5 - (3171 votes)